Συνέδρια/Conferences

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________


ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29.11.2007

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Συμπεράσματα - Παρουσίαση
- Εισηγήσεις και φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Εισήγηση Στάθη Καγιαλέ για τις θαλάσσιες μεταφορές
Προβλήματα - Προοπτικές & Προτάσεις

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 25.06.2007

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΟΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Παρέμβαση Στάθη Καγιαλέ για τη "βιομηχανία αγωγών" σε βάρος των δημοσιογράφων

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, 22-25.06.2006

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΜΕ
Παρέμβαση Στάθη Καγιαλέ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 31.03.2006

8ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Εισήγηση Στάθη Καγιαλέ για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τα ανταγωνιστικά νηολόγια και το Δίκαιο της ΕΕ

BRUSSELS, 09.11.2005

EUROPEAN JOURNALISM CENTER: "THE AGRICULTURE POLICY OF THE EUROPEAN UNION
The Eustace kayalès' speech